Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

17 việc làmIT Operation

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Top 5 câu hỏi phỏng vấn IT Operation và gợi ý trả lời

Top 5 câu hỏi phỏng vấn IT Operation và gợi ý trả lời

IT Operation là thuật ngữ bao quát cho toàn bộ quy trình và dịch vụ do một bộ phận trong doanh nghiệp. IT Operation sẽ chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống phần mềm, phần cứng của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng, quản lý cơ sở hạ tầng. IT Operation cũng hỗ trợ cả doanh nghiệp hiện tại và khách hàng bên ngoài. Anh em không cần phải lo, ngày đầu lúc nào chả vui Vậy phỏng vấn IT Operation có gì đặc biệt? Những câu hỏi nào thường được hỏi khi phỏng vấn vị trí này? Tất cả sẽ được liệt kê trong bài viết này. Anh em lưu ý là bài viết chia thành 2 phần, phần 1 là những câu hỏi chung chung và phần 2 sẽ là những câu hỏi đặc thù hơn cho từng loại dự án. Bắt đầu ngay thôi nào! 1. Bằng cách nào xác định lỗi network và cách nào để phát hiện? Câu hỏi đầu tiên [...]

Đọc thêm
[Tự học C++] Giới thiệu literals và operators

[Tự học C++] Giới thiệu literals và operators

Literals Hãy xem xét hai dòng sau: 1 2 std::cout << "Hello world!"; int x{ 5 }; “Hello word” là gì?. Nó là literal, Một chữ(literal) (còn được gọi là hằng số kiểu chuỗi(literal constant)) là một giá trị cố định đã được chèn trực tiếp vào code. Tuy nhiên, giá trị của một chữ(Literals) là cố định và không thể thay đổi (do đó nó được gọi là hằng số), trong khi giá trị của một biến có thể được thay đổi thông qua khởi tạo và gán. Operators(Toán tử) Trong toán học, một phép toán là một phép tính toán liên quan đến 0 hoặc nhiều giá trị đầu vào (được gọi là toán hạng) tạo ra một giá trị mới (được gọi là giá trị đầu ra). Một hoạt động cụ thể được thực hiện bằng một cấu trúc nào đó (thường là ký hiệu hoặc cặp ký hiệu) được gọi là toán tử. Ví dụ, như trẻ em, tất cả chúng ta đều học rằng 2 + 3 bằng 5. Trong trường hợp này, 2 và 3 là các toán [...]

Đọc thêm