Thông tin về các công ty

 • VDI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SỐ VIỆT
  Chi tiết

  VDI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SỐ VIỆT

  Dẫn đầu Tích hợp hệ thống và Chuyển đổi số

  • Viễn Thông, Dịch vụ doanh nghiệp, Dịch vụ IT, Công nghệ thông tin

  • Quận Đống Đa, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Python, .NET, IT Infrastructure, Vmware, SDN, System, Technical Consultant, IPS/IDS, System Security, Cloud Migration Service (AWS

Tin tức liên quan đến "IPS/IDS"

 • JMeter: Sử dụng Regular Expression với Sessions ID và Tokens - P3

 • Sự khác nhau giữa OpenID Connect và OAuth 2.0

 • Destroy Specific Session ID via PHP

 • Trở thành “mảnh ghép” tài năng của VinID – Cơ hội lớn cho lập trình viên phát triển sự nghiệp

 • Sharding là gì? - Cách Instagram tạo ID trong database của họ bằng Sharding

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm