Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

3 việc làmHibernate

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate sẽ bao gồm 4 xử lý cơ bản đó là thêm (C), lấy dữ liệu (R), cập nhật dữ liệu (U) và xóa dữ liệu (D). Trong những bài hướng dẫn trước, chúng tôi đã trình bày cách tạo một Web application với Spring MVC nhưng chưa có phần xử lý database. Và để xử lý database, chúng ta phải cần đến Hibernate. Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate – Các bước thực hiện 1/ Tạo một Maven Web Application Project Các bạn có thể tạo mới một Project. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lại project của bài Hướng dẫn validation trong Spring MVC 5 2/ Mở file pom.xml và thêm dependency <!-- Spring ORM --> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-orm</artifactId> <version>5.1.0.RELEASE</version> </dependency> <!-- Hibernate Core --> <dependency> <groupId>org.hibernate</groupId& [...]

Đọc thêm
Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương 1. Hibernate Batch Processing là gì? Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i<100000; i++ ) { Customer customer = new Customer(.....); session.save(customer); session.flush(); session.clear(); } tx.commit(); session.close(); Nếu insert và đẩy đồng thời cùng 1 lúc 10000 bản ghi thì sẽ xảy ra lỗi OutOfMemoryException (Lý do là hibernate sẽ lưu tất cả 10000 bản ghi vào bộ nhớ cache nhưng bộ nhớ cache không đủ) Session session = sessionFactory.openSession(); Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i<100000; i++ ) { Customer customer = new Customer(.....); session.save(customer); } tx.commit(); session.close(); => Giải pháp: Batch Processing Vậy Batch Processing là gi? Batch Processing là xử lý theo lô, tức là ta sẽ insert và đẩy từng lô bản ghi vào database. Ví dụ ở đây ta sẽ insert và đẩy 50 bản ghi vào database cùng 1 lúc, như thế sẽ giảm số lượng connection tới database, đồng thời trá [...]

Đọc thêm
Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate

Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Ở bài này chúng ta sẽ thảo luận về sự khác nhau giữa vài method của Session interface: save, persist, update, merge, saveOrUpdate. (Các framework ORM khác có thể không dùng interface session mà dùng interface entityManager nên sẽ có sự khác nhau giữa tên của các method) 1. Session là 1 cài đặt của Persitence Context Session interface có một và method thực hiện lưu dữ liệu vào database như persist, save, update, merge, saveOrUpdate. Để hiểu sự khác nhau giữa những method này trước hết ta cần phải hiểu mục đích của Session interface và các trạng thái/quan hệ của 1 thể hiện entity với Session Chúng ta cũng nên hiểu một chút về lịch sử phát triển của Hibernate, điều gì dẫn tới sự trùng lặp một số API method. 1.1. Quản lý các thể hiện entity Ngoài mối quan hệ giữa các object, một vấn đề khác được Hibernate dự định giải quyết là vấn đề quản [...]

Đọc thêm
Các lưu ý về strategy của GeneratedValue khi sử dụng hibernate

Các lưu ý về strategy của GeneratedValue khi sử dụng hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Văn Dem Hiện nay việc tìm kiếm các hướng dẫn về sử dụng hibernate, spring jpa là rất dễ. Tuy nhiên các hướng dẫn này thường chỉ giới thiệu cách sử dụng, quản lý Id của Entity thông qua strategy : AUTO,TABLE,SEQUENCE,IDENTITY. Nhưng rất ít hoặc rất khó tìm bài hướng dẫn nào nói cụ thể về các kiểu strategy này và cách sử dụng hiệu trong dự án. Bài viết này tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các loại strategy này từ đó có thể tự tin lựa chọn trong project tránh các lỗi không đáng có. 1. sequence vs auto_increment Trước khi tìm hiểu về các loại strategy thì chúng ta nên phân biệt các loại dữ liệu này. Trước tiên thì 2 loại này sẽ là cách cơ sở dữ liệu của bạn dùng để tạo id cho bảng lưu trữ dữ liệu. auto increment Cá [...]

Đọc thêm