Thông tin về các công ty

 • CQ TDT ASIA JSC
  2 Việc làm

  CQ TDT ASIA JSC

  TDT Asia is an IT company with the vision to provide IT finance system to Global market

  • Product, Fintech, Software, Information Technology, Tài Chính, Finance, Chứng khoán

  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Oversea - Oversea

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Japan, Singapore, Vietnam

  • Công nghệ: CSS, HTML5, C++, Java, JavaScript, C#, Python, NodeJS, .NET, HTML, Mobile, Front-End, Back-End, Full-Stack, ReactJS, Fintech, HTML & CSS, My SQL, Spring Boot, Java Spring Boot, Financial

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm