Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

1 việc làmEntity

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Trích xuất thông tin khác nhau từ hai Entity

Trích xuất thông tin khác nhau từ hai Entity

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Văn Dem 1. Giới thiệu Trong quá trình phát triển các sản phẩm phần mềm, việc kiểm thử là bước vô cùng quan trọng. Không có kiểm thử thì phần mềm phát triển không đủ sự tin tưởng. Hiện nay với sự phức tạp của các nghiệp vụ do đó các Entity trong các sản phẩm phần mềm ngày càng trở lên phức tạp : Có rất nhiều trường (field) > 20 fields Lưu trữ vật lý tại nhiều bảng khác nhau hoặc nhiều loại DB khác nhau Cấu trúc của một Entity thường sẽ phức tạp: chứa nhiều object khác, array object,... Khi viết iteration test thông thường chúng ta sẽ chỉ thực hiện assert cho một vài trường nghĩ là sẽ thay đổi sau khi gọi qua API điều này là đúng nhưng chưa đủ. Ví dụ khi ta lập trình gọi API cho phép thay đổi giá của sản phẩm như [...]

Đọc thêm
Sử dụng Hibernate Tool tạo các Hibernate Entity một cách tự động từ các table

Sử dụng Hibernate Tool tạo các Hibernate Entity một cách tự động từ các table

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong bài viết trước tôi đã giới thiệu với các bạn các Annotation của Hibernate và cách tạo các Entity từ các table của database. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể tạo tự động ra các Entity mapping database và Annotation code nhanh chóng bằng việc sử dụng công cụ Hibernate Tool. Chuẩn bị Công cụ và môi trường phát triển Java 8 Eclipse MySQL JBoss / Hibernate Tools [irp posts="40410" name="Hibernate Batch processing"] [irp posts="40216" name="Hibernate Interceptor & StatementInspector"] Xem thêm các việc làm Entity hấp dẫn trên TopDev Cơ sở dữ liệu Chúng ta có mộ hình cơ sở quan hệ các table như sau: Tạo database và chạy sql sau để tạo các bảng sử dụng trong bài viết này. Chẳng hạn tạo database, gp_cms_system. Cài đặt Hibernate Tool vào Eclipse Tìm link download Jboss tool tại đây: https://tools.jboss.org/downloads/ Có 2 cách để cài JBoss Tools vào Eclipse, tương tự như cài các [...]

Đọc thêm
Tạo database table tự động từ Hibernate Entity

Tạo database table tự động từ Hibernate Entity

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng các Annotation và mapping type để tạo các Hibernate Entity cho các table trong database. Giả sử bây giờ chúng ta không có database từ trước, khách hàng chỉ cung cấp source code với các Hibernate Entity. Để chạy được ứng dụng chúng ta cần phải có database để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta, có thể tạo database và tạo từng table cũng như các quan hệ của nó một cách thủ công. Tuy nhiên, cách làm này tốn rất nhiều công sức, dễ sai sót và không cần thiết. [irp posts="44290" name="Hibernate Criteria Query Language (HCQL)"] [irp posts="40410" name="Hibernate Batch processing"] Xem thêm các việc làm Entity lương cao trên TopDev Với Hibernate, nó đã cung cấp một tính năng rất tiện lợi và dễ dàng cấu hình để tạo các table một cách tự động dựa vào các Hibernate Entity. Chúng ta sẽ cùng tìm hiể [...]

Đọc thêm
Sử dụng Hibernate Tools tạo các Entity và DAO class

Sử dụng Hibernate Tools tạo các Entity và DAO class

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng Hibernate Tool tạo các Hibernate Entity một cách tự động từ các table. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách custom template generate các Entity để sử dụng Lombok cho các getter và setter và tạo các Data Access Object (DAO) class một cách tự động sử dụng Hibernate Tools. [irp posts="44290" name="Hibernate Criteria Query Language (HCQL)"] [irp posts="36907" name="Hibernate là gì? Sao phải dùng nó thay JDBC?"] Custom template generate các Hibernate Entity để sử dụng Lombok cho getter và setter Tạo project và khai báo thư viện cần thiết Tạo maven project và khai báo các dependency sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.projectlombok/lombok --> <dependency>     <groupId>org.projectlombok</groupId>     <artifactId>lombok</artifactId>     <version>1.18.10</version> </dependency> <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate/hibernate-tools --> <dependency>     <groupId>org.hibernate</groupId>     <artifactId>hibernate-tools</artifactId>     <version>5.4.10.Final</version> </dependency> <! [...]

Đọc thêm