Thông tin về các công ty

 • Công ty TNHH Dalat Hasfarm
  Chi tiết

  Công ty TNHH Dalat Hasfarm

  Dalat Hasfarm - Flower your life

  • Sản xuất

  • Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng - Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: Over 1000

  • Quốc Tịch Công Ty: Netherlands

  • Công nghệ: PHP, CSS, AngularJS, JavaScript, MySQL, JQuery, HTML, Bootstrap, Laravel, CodeIgniter, Ajax, BackboneJS, LESS

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm