Thông tin về các công ty

 • Koidra Tech
  Chi tiết

  Koidra Tech

  Modernizing Industrial Controls with AIoT (AI & IoT)

  • Software, Information Technology, Phần Mềm, B2B Services, Công nghệ thông tin, Technology and Computer Sciences, Thiết bị công nghệ điện tử, Artificial Intelligence

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: United States

  • Công nghệ: Java, C#, Python, .NET, WCF, Back-End, Full-Stack, Winform, Machine Learning, Windows, Iot, Microsoft Dynamics, Microsoft

 • Plume Design, Inc
  Chi tiết

  Plume Design, Inc

  Revolutionizing WiFi experience

  • Software, Internet, Artificial Intelligence

  • Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 500-999

  • Quốc Tịch Công Ty: United States

  • Công nghệ: Swift, Android, iOS, Kotlin, System Architect

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm