Avatar

Thêm vị trí công việc
Thêm số năm kinh nghiệm
Thêm số điện thoại
Thêm ngày tháng năm sinh
Thêm địa điểm
Thêm liên kết mạng xã hội
banner otw

Sẵn sàng cho những cơ hội mới?

Cho phép nhà tuyển dụng tìm kiếm và xem TopDev CV của bạn

Bật trạng thái 'Đang tìm việc'

Trạng thái TopDev CV của

Hãy cập nhật TopDev CV để đạt mốc Standard và bạn có thể bật trạng thái 
Đang tìm việc
New star
Standard
Booster
Bạn đang ở mốc New Star! Hãy điền
hoặc điền nhanh chóng bằng cách

Tóm tắt

Cung cấp thông tin chi tiết giúp chúng tôi dễ dàng tìm kiếm những công việc phù hợp với bạn.
Summary

Kỹ năng

Chọn những kỹ năng thể hiện bạn phù hợp với vị trí, giúp bạn thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và xem bạn là lựa chọn phù hợp.
Summary

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm chi tiết phản ánh kỹ năng, giá trị và đóng góp của bạn trong thời gian bạn làm việc tại các công ty trước đây.
Summary

Học vấn

Thêm thông tin học vấn vào hồ sơ giúp tóm tắt nền tảng và giá trị mà bạn đã đạt được và có thể hỗ trợ cho công việc
Summary

Dự án

Thêm mục khác