Avatar
Xin Chào,

Đang tìm việc

Bật trạng thái “Đang tìm việc” giúp bạn tăng 75% cơ hội tìm được việc làm.
Bạn muốn ẩn hồ sơ với một số nhà tuyển dụng?
Thực hiện ngay

CV chính của bạn

Chọn một sơ yếu lý lịch để làm CV chính mà bạn trình bày với nhà tuyển dụng tiềm năng khi bật trạng thái 'Mở để làm việc'.

Avatar

Hiện tại bạn chưa có CV chính. Hãy cập nhật hồ sơ để cập nhật CV chính

Ẩn hồ sơ của tôi với các nhà tuyển dụng