ZYYX Việt Nam

ZYYX Việt Nam

think It, love It

think It, love It

Dự án uỷ thác với các doanh nghiệp Nhật Bản Công ty ZYYX Việt Nam là công ty mới thành lập (100% vốn từ công ty mẹ ở Nhật Bản), chủ yếu tham gia vào các dự án uỷ thác với các doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty rất hoan nghênh các bạn muốn làm việc tại công ty, đóng góp tiếng nói vào sự phát triển của công ty.

ZYYX Việt Nam

Website

Địa điểm

  • 72 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan