ZOOKIZ

ZOOKIZ

We make the emotionally connected world!

We make the emotionally connected world!

Công ty phát triển các dịch vụ quảng cáo dựa trên các nhân vật hư cấu - fictional characters- như comic, sticker, animation trên các nền tảng social media.

ZOOKIZ

Website

Địa điểm

135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

South-Korea