ZOOKIZ

ZOOKIZ

We make the emotionally connected world!

We make the emotionally connected world!

Công ty phát triển các dịch vụ quảng cáo dựa trên các nhân vật hư cấu - fictional characters- như comic, sticker, animation trên các nền tảng social media.

ZOOKIZ

Website

Địa điểm

  • 135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

South-Korea