XNK Hiển Đạt

XNK Hiển Đạt

Địa điểm

  • 58/7 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Less than 10

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam