XDEV
XDEV

XDEV

Về chúng tôi

XDEV là một nhóm làm game nhỏ. Thiết kế và phát triển game chủ yếu bằng UNITY3D. Có nhu cầu mong muốn liên kết hợp tác với tất cả mọi người để tạo ra sản phẩm tốt nhất.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Ha Noi