Wowz Tech

Wowz Tech

Wowz Tech - E-commerce Company

Wowz Tech - E-commerce Company

Là một công ty Thương Mại Điện Tử cung cấp các sản phẩm Print On Demand(POD) mua bán trực tuyến qua các cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử như Etsy, Amazon, Ebay,.... Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên làm việc về lĩnh vực thương mại điện tử tham gia vào công ty của chúng tôi.

Wowz Tech
Wowz Tech

Địa điểm

  • Tòa nhà 121/6 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam