WorkGot

WorkGot

“WE make the WORK get GOOD”

“WE make the WORK get GOOD”

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Sản phẩm
Amazon Web

Địa điểm

  • Tầng lững tòa nhà Topaz 1, số 92 nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam