WorkGot

WorkGot

“WE make the WORK get GOOD”

“WE make the WORK get GOOD”

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Sản phẩm
Amazon Web

Địa điểm

Tầng lững tòa nhà Topaz 1, số 92 nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam