WHITE PIXEL

WHITE PIXEL

White Pixel is a Singapore-headquartered IT

White Pixel is a Singapore-headquartered IT

White Pixel is a Singapore-headquartered IT solutions provider with an development arm in Vietnam

 

WHITE PIXEL
WHITE PIXEL
WHITE PIXEL

Website

Địa điểm

  • 10 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Singapore