WHITE PIXEL

WHITE PIXEL

White Pixel is a Singapore-headquartered IT

White Pixel is a Singapore-headquartered IT

White Pixel is a Singapore-headquartered IT solutions provider with an development arm in Vietnam

 

WHITE PIXEL
WHITE PIXEL
WHITE PIXEL

Website

Địa điểm

10 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Singapore