WEPRO ENTERTAINEMTN JSC
WEPRO ENTERTAINEMTN JSC

WEPRO ENTERTAINEMTN JSC

Về chúng tôi

One of the biggest entertainment company in Vietnam. Field work: SHOW | FILM | TALENT

www.wepro.com.vn

facebook.com/vnweproentertainment

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Floor 6th, IMV Building, 87 Hoang Van Thai street, District 07