VTVlive

VTVlive

Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam

Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam

Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam - VTVLive thành lập vào tháng 7 năm 2012, trực thuộc Tổng Công ty Truyền hình Cab Việt Nam - VTVCab.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Phát triển công nghệ nội dung số, cơ sở dữ liệu truyền thông đa phương tiện;
  • Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh dịch vụ truyền hình tương tác IPTV;
  • Nghiên cứu, phát hành và kinh doanh game;
  • Xây dựng và phát hành các nội dung thuộc lĩnh vực thể thao điện tử;
  • Phát triển các dự án giáo dục;
  • Cung cấp các dịch vụ công nghệ cho VTVcab và VTV
VTVlive
VTVlive
VTVlive
VTVlive
VTVlive

Website

Địa điểm

  • Số 3, ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam