VTC Mobile

VTC Mobile

Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động  VTC Mobile, là thành viên của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC. VTC Mobile hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh doanh bao gồm: các trò chơi trên di động, các dịch vụ giá trị gia tăng trên di động, cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp trên môi trường di động và kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình VTC11.

VTC Mobile

Địa điểm

  • Tầng 11 tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam