VNSTEEL

Tôi ý chí, luyện thành công

Tôi ý chí, luyện thành công

VNSTEEL có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thép, một số kim loại khác và các khoáng sản có liên quan theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành kim loại này; bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư tài chính, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, sản xuất, vận chuyển, xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của nhà nước.

Các việc làm tại VNSTEEL

Đãi ngộ

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h00, Chiều 13h-17h)