VNSTEEL

VNSTEEL

Tôi ý chí, luyện thành công

Tôi ý chí, luyện thành công

VNSTEEL có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thép, một số kim loại khác và các khoáng sản có liên quan theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành kim loại này; bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư tài chính, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, sản xuất, vận chuyển, xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của nhà nước.

Website

Địa điểm

  • Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam