VNPT - NET
VNPT - NET

VNPT - NET

Hạ tầng thông minh - Phong cách hàng đầu - Chất lượng chuyên nghiệp

Về chúng tôi

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (tên gọi tắt VNPT-Net) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2015của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn, bộ phận hạ tầng của các đơn vị Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), vệ tinh Vinasat 1, 2 và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm Chuyển mạch Truyền dẫn thuộc 63 viễn thông tỉnh thành phố.

Thực hiện chức năng chính: - Quản lý sử dụng các nguồn lực của Nhà nước được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân giao cho Tổng Công ty, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhằm phát triển phần vốn và các nguồn lực khác được giao -Tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành phát triển mạng lưới viễn thông theo quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và những quy định quản lý của nhà nước về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. - Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước; phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao; các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp; đảm bảo các dịch vụ viễn thông cơ bản. - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, trang thiết bị theo quy hoạch. - Tham gia các tổ chức viễn thông quốc tế với tư các đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khi được ủy quyền. - Hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để đạt được các mục tiêu kế hoạch chung về sản xuất kinh doanh.

Chế độ đãi ngộ

  • Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và kết quả thực hiện công việc của cá nhân;
  • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động.
  • Được làm việc toàn thời gian trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển, năng động;
  • Có nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu, thăng tiến;
  • Có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến; được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước;

Thông tin chung

Lĩnh vực

Viễn Thông

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Số 30, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

  • 1 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang