Vigilant Solutions

Vigilant Solutions

Vigilant, a member of Motorola

Vigilant, a member of Motorola

English version:

In global, Vigilant Solutions, a member of Motorola Solutions company, is a provider of image analysis applications using computer vision as well as machine learning technology.

In Vietnam, Vigilant Solutions company, established in 2006, has the core business as Engineering Unit and R&D for Vigilant Solutions U.S.

Phiên bản tiếng Việt (Vietnamese version):

Vigilant Solutions là một công ty thuộc Motorola Solutions, chuyên cung cấp các ứng dụng xử lý hình ảnh sử dụng công nghệ thị giác máy tính và máy học.

Tại Vietnam, công ty Vigilant Solutions thành lập năm 2006, là đơn vị kỹ thuật và R&D cho Vigilant Solutions U.S.

Vigilant Solutions
Vigilant Solutions

Website

Địa điểm

  • Trụ sở chính: 88A-88B, Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • VP Đại diện: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

United States