VIETSTOCK
VIETSTOCK

VIETSTOCK

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT

Về chúng tôi

Ra đời từ năm 2002, Vietstock.vn là Cổng thông tin trực tuyến đầu ngành về tài chính chứng khoán, cầu nối không thể thiếu giữa các doanh nghiệp đại chúng niêm yết và chưa niêm yết, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác với cộng đồng các nhà đầu tư.

Chế độ đãi ngộ

  • Attractive salary, Salary Review yearly and additional raise for exceptional performance.
  • All allowances and benefits by Vietnam
  • Having a general check-up healthy.
  • Annual leave: 15 days per year
  • Wedding, New Baby Born, Birthday, Sickness, Decease (Parents, Spouse, Children), etc.
  • To be trained and work with some latest and hot technologies/architectures. Personal development training courses.
  • Company trip yearly.
  • A professional and friendly working environment. Working with your enthusiastic people in a challenged environment.
  • Others: Office happy hours, monthly team outing, participating self-organized clubs like sports: soccer, swimming, games, etc.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 81/10B Ho Van Hue Street, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh