VIETNAM AUSTRALIA INTERNATIONAL SCHOOL (VAS)
VIETNAM AUSTRALIA INTERNATIONAL SCHOOL (VAS)

VIETNAM AUSTRALIA INTERNATIONAL SCHOOL (VAS)

Về chúng tôi

VAS là trường song ngữ chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu và đồng thời giữ gìn những giá trị Việt Nam. VAS luôn lấy học sinh làm trọng tâm và là trường tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp dạy và học mới.

Song song với sứ mệnh đào tạo nên một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và các chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác…

Thông tin chung

Lĩnh vực

Giáo dục

Quy mô công ty

Over 1000

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh