Vietbank
Vietbank

Vietbank

Một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam

Về chúng tôi

1. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt để trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

2. SỨ MỆNH

Xây dựng VIETBANK trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động, hiện đại, có chất lượng phục vụ hàng đầu tại Việt Nam, đủ khả năng để cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn mới.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Nguồn nhân lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình
  • Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại
  • Mô hình tổ chức và quản lý khoa học

Thông tin chung

Lĩnh vực

Ngân Hàng

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 4 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh