VAS Steel (An Tường Hưng)

VAS Steel (An Tường Hưng)

Công Ty TNHH VAS An Hưng Tường là công ty chuyên sản xuất & kinh doanh các mặt hàng sắt thép.........

Địa điểm

193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam