VĂN PHÒNG PHÚ THÁI GROUP
VĂN PHÒNG PHÚ THÁI GROUP

VĂN PHÒNG PHÚ THÁI GROUP

Về chúng tôi

Established in 1993, Phu Thai Group has grown in size and reputation to become the leading distribution and retail Group in Vietnam. Phu Thai Group currently employees 3,000 staffs in about 30 units, including, Member Company, Distribution Centers and Logistics Warehouses. …

Thông tin chung

Lĩnh vực

Kinh Doanh

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 18F - HCO building, 44B - Ly Thuong Kiet, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội