V3Tech

V3Tech

V3Tech - The perfect choice for your next project

V3Tech - The perfect choice for your next project

V3 Tech provides innovative, strategic and technical development for a wide range of products and services including Solution consultancy, Web/Mobile software design and development, E-commerce applications.

We are honored to be an companion, heading to the success with customers in different fields.

Website
Địa điểm

28E0, Street (St 292), Phnom Penh, Cambodia

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề
Tech stack
Đãi ngộ

mức lương hấp dẫn: 32-39M

Phụ cấp bữa ăn, di chuyển, thâm niên...

Thưởng lễ, sinh nhật

4-6 ngày nghỉ định kỳ/tháng và nghỉ lễ

Tham gia Company Trip hàng năm

Tăng lương hàng năm

Lương tháng 13

Thưởng bán niên

Nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản có lương

Thường xuyên được trau dồi và nâng cao kiến thức

Mọi vấn đề về di chuyển, thủ tục hành chính, nhập cảnh, nơi ở... công ty sẽ sắp xếp, hướng dẫn và chi trả toàn bộ chi phí.

Nhiều quyền lợi khác...

Thời gian làm việc: 9h/ ngày. Không OT