UTREND
UTREND

UTREND

UTrend - Trend The World

Về chúng tôi

Utrend is a a Global Fashion Communities where users can get invaluable inspirations from various Cultures. We connect Trenders, Brands, Designers, Stylists and other Fashion Lovers all over The World. Our Mission is to Empower  the Fashion Community to trend our Culture Pride.    Our Company Intro: https://www.youtube.com/watch?v=oKqn8B3M8p4&t=168s

Sản phẩm

Thông tin chung

Lĩnh vực

Mạng xã hội thời trang

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 649/58/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh