TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

Về chúng tôi

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Giáo dục

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • B17 Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội