TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

Website

Địa điểm

  • B17 Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam