Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng tập trung, hệ thống Đối soát cước tập trung, các hệ thống phụ trợ phục vụ hoạt động SXKD, các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ SXKD nội bộ của MobiFone; Công tác Phân tích dữ liệu phục vụ SXKD của MobiFone.

Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone}

Các việc làm tại Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Đãi ngộ

Lương thực nhận hàng tháng: 17-20tr/tháng.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.

Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Phỏng vấn đi làm ngay, không thử việc.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h00, Chiều 13h00-17h00). Nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.