Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Cộng hưởng tiên phong đồng lòng phát triển

Cộng hưởng tiên phong đồng lòng phát triển

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC) trực thuộc MobiFone là đơn vị quản lý, vận hành thiết bị mạng lõi, truyền dẫn, VAS/IN, an ninh mạng Viễn thông, công cụ điều hành VHKT, hệ thống thu thập số liệu và báo cáo.

Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone
Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Website

Địa điểm

  • Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam