Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng

Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng

Software Development Centre - The University of Da Nang

Software Development Centre - The University of Da Nang

Trung tâm phát triển phần mềm, Đại học Đà Nẵng (Tên viết tắt là SDC – Software Development Centre) là một thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng

  • Nghiên cứu, phát triển hạ tầng về CNTT-TT; Hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai ứng dụng, phát triển phần mềm, chuyển giao công nghệ, tư vấn các giải pháp trong lĩnh vực CNTT-TT
  • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế, kỹ thuật chất lượng cao
  • Tư vấn & chuyển giao Khoa học công nghệ

Website

Địa điểm

  • Tòa nhà Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

England

Vietnam