Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Viện Nghiên Cứu Điện Tử, Tin Học, Tự Động Hóa
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Viện Nghiên Cứu Điện Tử, Tin Học, Tự Động Hóa

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin - Viện Nghiên Cứu Điện Tử, Tin Học, Tự Động Hóa

Về chúng tôi

Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) tiền thân là Viện nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử trực thuộc Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học (cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng) được thành lập ngày 29 tháng 01 năm 1985 theo Nghị định số 20/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Viện là cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ đầu ngành trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa trực thuộc Bộ Công Thương.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ NCKH & PTCN, Viện được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đến nay hàng chục NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện và đang có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động NCKH&PTCN của nhiều đơn vị trong cả nước.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Product

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 156A phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội