TrueData
TrueData

TrueData

Kiến tạo giá trị thật

Về chúng tôi

Công ty TrueData hoạt động trong lĩnh vực chip, với nhiều bằng sáng chế cho các ứng dụng liên quan đến chip và công nghệ AI. Các dự án của TrueData dựa trên 03 yếu tố :

  • Sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng
  • Sản phẩm phải có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối
  • Đội ngũ thực hiện dự án là một team có mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Số 1 đường 43, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh