TROPIC CAPITAL

TROPIC CAPITAL

Tropic Capital là công ty phát triển các Web, ứng dụng điện thoại v.v…cho thị trường Việt nam. Với mục tiêu rõ ràng và một khối lượng công việc đáng kể từ các dự án, Tropic đang phát triển với tốc độ nhanh. Với khối lượng công việc tăng lên nhanh chóng, Tropic Capital tiếp tục tuyển các ứng viên có năng lực để thực hiện các dự án của công ty.

Địa điểm

  • Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam