TROPIC CAPITAL
TROPIC CAPITAL

TROPIC CAPITAL

Về chúng tôi

Tropic Capital là công ty phát triển các Web, ứng dụng điện thoại v.v…cho thị trường Việt nam. Với mục tiêu rõ ràng và một khối lượng công việc đáng kể từ các dự án, Tropic đang phát triển với tốc độ nhanh. Với khối lượng công việc tăng lên nhanh chóng, Tropic Capital tiếp tục tuyển các ứng viên có năng lực để thực hiện các dự án của công ty.

Chế độ đãi ngộ

 • Probationary:100% of official salary
 • Salary: Open
 • Salary in crease very 6months - 1year/time
 • Time work: 5day/week
 • The dynamic, youthful, friendly and professional environment has opportunities for advancement
 • Fully equipped: water heater, microwave, instant noodles, soft drink,..
 • Lucky money for birthdays, holidays, weddings, Teambuilding, annual vacation tourism
 • Overtime pay: public holidays, plus overtime as prescribed legal
 • Mon - Fri (08:00 - 17:00)

Thông tin chung

Lĩnh vực

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

 • Vietnam

  Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

 • Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh