Top 50+10 LEADING IT COMPANIES VIETNAM - 2019
Top 50+10 LEADING IT COMPANIES VIETNAM - 2019

Top 50+10 LEADING IT COMPANIES VIETNAM - 2019

Chương trình 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2019 do VINASA công bố

Về chúng tôi

Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam được đổi tên từ “Chương trình 50+10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam”, Chương trình bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2014. Chương trình giới thiệu và kết nối hợp tác các doanh nghiệp được lựa chọn với các đối tác trong nước, quốc tế và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đối tác, hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và thúc đẩy hợp tác.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • Tầng 11, Tòa nhà Cung Trí Thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội