Tecapro Telecom

Tecapro Telecom

Trí tuệ tạo nên giá trị đích thực

Trí tuệ tạo nên giá trị đích thực

Công ty Cổ phần Viễn Thông Tecapro (TECAPRO TELECOM) là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ điện tử - thông tin - viễn thông để sản xuất ra những sản phẩm công nghệ cao. Công ty chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới vào hoạt động SXKD như: Công nghệ AI, công nghệ BigData, công nghệ tự động hóa hoàn toàn, công nghệ sản xuất mạch xử lý tốc độ cao…

Website

Địa điểm

  • 18A Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh