SystemGear Vietnam
SystemGear Vietnam

SystemGear Vietnam

Về chúng tôi

Công ty System Gear Việt Nam (www.systemgear-vietnam.com) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, thành viên của tập đoàn SystemGear Nhật Bản (www.systemgear.co.jp) với 10 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất thiết bị phần cứng, cung cấp và phát triển các giải pháp ứng dụng cho ngành giáo dục, ngân hàng, logistics .v.v.

Với nhiều năm kinh nghiệm và trau dồi kiến thức trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho thị trường Nhật Bản, chúng tôi đã và đang nắm bắt những tiêu chuẩn khắc khe về chất lượng và qui trình sản xuất, đã và đang triển khai những hệ thống phần mềm chất lượng, phong phú chức năng tại thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ