SuperBrick

SuperBrick

SuperBrick

SuperBrick

Công ty phát triển game trên nền tảng điện thoại

Website

Địa điểm

  • 19 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam