Storica

Storica

Make the best mobile games

Make the best mobile games

Storica is a full-cycle game development studio in Korea and Vietnam.

Storica
Storica

Website

Địa điểm

  • Lầu 4, Tòa Nhà Thanh Niên, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea