Spectos Asia
Spectos Asia

Spectos Asia

Service Quality Matters

Về chúng tôi

Chế độ đãi ngộ

  • 13 months salary fixed

Thông tin chung

Lĩnh vực

Software, B2B Services, Công nghệ thông tin

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

  • Germany

    Germany

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Mạng xã hội

Địa chỉ công ty

  • Tầng 3, tòa nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội