Spazone

Spazone

Spazone - Khơi nguồn sáng tạo

Spazone - Khơi nguồn sáng tạo

Địa điểm

  • Số 1.106 Toà nhà Sunrise City North tầng 1, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam