South Telecom

Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider)

Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider)

South Telecom là Nhà cung cấp dịch vụ số - DSP (Digital Service Provider) sở hữu sản phẩm có công nghệ tiên tiến, tích hợp hiệu quả các ứng dụng của khách hàng, đồng hành tạo nên giải pháp thành công cho Doanh nghiệp. 

Giải pháp – dịch vụ được phát triển, tin dùng và ứng dụng thành công ở nhiều Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước bao gồm:

  • Dịch vụ tổng đài IP PBX Cloud – WorldfonePBX
  • Dịch vụ Omni Contact Center thông minh – Worldfone4X
  • Dịch vụ tổng đài gọi tự động Voice Broadcasting – WorldfoneSeft-Services
  • Dịch vụ SMS Brandname, 2way SMS Gateway – WorldSMS
  • Dịch vụ tích hợp Microsoft & Tổng đài PBX - WorldfoneSBC 
  • Dịch vụ họp trực tuyến – WorldMEETING
  • Dịch vụ thông báo khẩn cấp – WorldfoneEMERGENCY
  • Dịch vụ Auto call - WorldfoneACS
  • Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật, partner của APC by Schneider Electric - Maintenance Service and Onsite support

.... 

South Telecom}

South Telecom}

South Telecom}

South Telecom}

South Telecom}

South Telecom}

Các việc làm tại South Telecom

Đãi ngộ

Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.

Health and Social insurance.

Annual Health Checkup

Team building, Event, Company trip.

Time working: from Monday to Friday.