SOOSKY LLC

SOOSKY LLC

Play Hard - Work Harder

Play Hard - Work Harder

SOOSKY LLC là công ty Product với sản phẩm chủ yếu là Mobile App/Game trên cả 2 hệ điều hành iOS và Android. Luôn Luôn lấy con người làm giá trị cốt lõi lâu bền để phát triển, chúng tôi mong rằng có thể tìm kiếm được những nhân tài có tính cách và năng lực phù hợp để phát triển công ty cũng như đem đến các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC

Website

Địa điểm

  • 15 Nhà vườn, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

United States