Sonca Tech Corp
Sonca Tech Corp

Sonca Tech Corp

Created and made in Vietnam

Về chúng tôi

Sonca Tech Corp là một công ty trẻ, đơn vị đang chế tạo một sản phẩm smart device trên nền tảng công nghệ writable/rewritable RFID dành riêng cho trẻ em. Thiết bị kỳ vọng sẽ là audio-on-demand dành cho trẻ em đầu tiên thế giới, hệ thống gồm có mobile app, hardware device, cloud library và RFID toy. Hiện nay sản phẩm đã đạt được 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành và launch sản phẩm vào cuối năm 2020, tự hào hoàn toàn phát triển tại Việt Nam với tầm nhìn sẽ trở thành sản phẩm quốc tế.

Chúng tôi không phải là công ty lớn, nhưng chúng tôi có tham vọng hành trình sáng tạo của mình và nơi dành cho những bạn thích những thách thức sáng tạo một sản phẩm hoàn toàn “created and made in Vietnam” có kết hợp cả hardware lẫn software. Sonca Tech tìm kiếm tài năng trẻ đồng hành cùng hành trình sáng tạo đó.

Chế độ đãi ngộ

  • Lương, thưởng thương lượng tùy theo năng lực và kinh nghiệm
  • Thứ 2 - Thứ 6

Thông tin chung

Lĩnh vực

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

  • Vietnam

    Vietnam

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 92-96 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh