SNAP innovations Pte Ltd
SNAP innovations Pte Ltd

SNAP innovations Pte Ltd

Về chúng tôi

  • Công ty TNHH Snap Innovations là công ty công nghệ - tài chính
  • Thông qua liên hệ tư vấn liên tục với những người chơi toàn cầu, chúng tôi giữ nhịp đập của ngành công nghiệp fintech nhịp độ nhanh và nỗ lực để giữ khách hàng của chúng tôi trước đối thủ cạnh tranh.
  • http://www.snapinnovations.com/

Chế độ đãi ngộ

  • 13th Salary, Salary Review (2 time / year), Bonus Project
  • The wage agreements in interview
  • Able to work in an active and professional working environment
  • Company Trip
  • Weekly Office Party
  • Time working: 09:00 AM - 06:00 PM from Monday to Friday.

Thông tin chung

Kỹ năng

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • 193/1 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh