SME Hospital
SME Hospital

SME Hospital

Về chúng tôi

SME Hospital là mô hình Bệnh viện dành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, nơi cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các mảng: quản trị, tài chính, kế toán, nhân sự, luật, marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng… 
Là một mô hình Doanh nghiệp xã hội, SME hospital thực hiện sứ mạng “Vì sức khoẻ doanh nghiệp Việt” với các nhiệm vụ: 
– SME Hospital là một “bệnh viện đa khoa” dành riêng cho các SME, có khả năng “khám bệnh”, “chữa bệnh” cho các SME. Bệnh viện doanh nghiệp SME Hospital có 03 khoa chính: Khoa khám bệnh, Khoa nội (bao gồm các chuyên khoa về quản trị, nhân sự, tài chính, kế toán,…), Khoa ngoại (bao gồm các chuyên khoa về Marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng,…) 
– SME Hospital xây dựng một kho tri thức mở giúp các SME có thể học hỏi, tự khám chữa cho mình, tạo điều kiện cho các chuyên gia tham khảo, đóng góp tri thức và nâng cao chuyên môn. 
– SME Hospital là một môi trường kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước, có chuyên môn tốt, có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng. 
Là một tổ chức thành lập bởi SME, dành cho SME, chúng tôi mong muốn kết nối những chuyên gia có năng lực và sẵn sàng chia sẻ tri thức cho cộng đồng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt.

Thông tin chung

Thông tin liên hệ


Địa chỉ công ty

  • P1803B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội