2 Công Ty về Nông nghiệp đang chờ đón bạn

Công Ty TNHH Công Nghệ Affoz

Công Ty TNHH Công Nghệ Affoz

Affoz.com will be happy to be a great thing for the world agriculture, forestry and fishery. meaningful and full of difficulties before.

Quận 8, Hồ Chí Minh

Nông nghiệp, Phần cứng, Phần Mềm

2 Jobs

VIETKO BIO

VIETKO BIO

Tạo dựng những giá trị bền vững

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nông nghiệp

Chi tiết