Sazae Technology

Sazae Technology

Sazae Technology là một trong những công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho thị trường Nhật, Úc.

Website

Địa điểm

  • 36/34 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Australia

Vietnam